Veelzijdig in fotografie
Een foto zegt meer dan duizend woorden!
Ik fotografeer in diverse disciplines. Of het nu is voor de verkoop, verhuur van een appartement (vakantiehuisjes) of een complete bedrijfsreportage. Laat de mogelijkheden en producten zien van uw bedrijf
Families, groepsfoto’s of portretten bij uw thuis, op lokatie in een spontane en vriendelijke stijl.
Sportfotografie is een passie van mij op top of amateurniveau. Ook leuk om u zelf, uw partner of kind vast te laten leggen in zijn/haar favoriete sport. Altijd leuk voor later.
Kortom er is altijd wel een gelegeheid om iets vast te leggen in voor (bruiloft, feesten, recepties, evenementen enz.) of tegenspoed (bijvoorbeeld uitvaartceremonie).
Wilt u meer informatie wilt u mij dan mailen of bellen.
Pierre Mettes Foto Grafisch • Grote Sloot 345 • 1751 LC Schagerbrug • 06 - 10626629
AVG, privacywet
Pierre Mettes Foto Grafisch, gevestigd aan Grote Sloot 345, 1751 LC Schagerbrug,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: http://www.pierremettes.nl+31 6 10626629 Grote Sloot 345, 1751 LC Schagerbrug +31 6 10626629
Pierre Mettes is de Functionaris Gegevensbescherming van Pierre Mettes Foto Grafisch Hij/zij is te bereiken via info@pierremettes.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken: Pierre Mettes Foto Grafisch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pierremettes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Pierre Mettes Foto Grafisch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming Pierre Mettes Foto Grafisch neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pierre Mettes Foto Grafisch) tussen zit. Pierre Mettes Foto Grafisch gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Pierre Mettes Foto Grafisch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden                        
Adres                                          > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden 
Delen van persoonsgegevens met derden Pierre Mettes Foto Grafisch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Pierre Mettes Foto Grafisch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pierre Mettes Foto Grafisch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pierremettes.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Pierre Mettes Foto Grafisch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Pierre Mettes Foto Grafisch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pierremettes.nl
Back to Top